Villaen og historien

Odd Fellowgården ligger fritt og vakkert i 3. Strøm Terrasse 8

i Drammen med flott utsikt over byen og fjorden.

 

Siden 1985 er Odd Fellowgården eid og drevet av de fire

logene i Odd Fellow-ordenen i Drammen som har sine faste

møtelokaler i egne lokaler på eiendommen. Villaen leies ut som

selskapslokaler og møterom.

Eiendommen ble oppført som bolig i 1911 av skipsreder

Karl Brusgaard. Odd Fellow logene i Drammen kjøpte

eiendommen av rørleggermester Johs Christensen i 1984. 

Etter ominnredning og tilbygg av logesal, møterom og teknisk rom

med ekstra inngang, ble eiendommen høytidelig innviet som

Ordenshus den 25. august 1985. Logesalen er landets største.

Huset eies og drives i dag av de fire Odd Fellow-logene

gjennom et eget aksjeselskap, men brukes også av 2 andre

losjer i Drammensområdet. Dessuten er det stadig i bruk til

konfirmasjoner, bryllup, feiring av runde år, julebord,

minnesamvær, samlinger for firmaer o.a.

Oppdatert 11.10.2019