Husets historie

Husets historie

For  nær 400 år siden (1629) samlet adelsmannen Gunde Lange 22 gårder i Drammensområdet og lot Øvre Strøm bli hovedsete for gårdssamlingen, som fikk navnet Strømsgodset.

Ingen steder  ble det drevet bedre landbruk, og flere av de større gårdeierne var pionerer i moderne landbruk.

Noen av gårdene var riktig store og veldrevne, slik som Austad, Nedre Strøm og Stormoen.

Strømsgodset var en del av Skoger, fram til kommunesammmenslåingen i 1964.

Nedre Strøm ble kalt Smithestrøm, etter eieren, stortingsmann Gabriel Smith, som bygget gården.

Sunland var enkesete under Smithestrøm og begge gårdene ble drevet sammen.

Jernbanen la beslag på store deler av gårdens innmark ved anleggelsen av Randsfjordbanen i 1867 og Jarlsbergbanen (Vestfoldbanen) i 1881.

i 1909 startet NSB bygging av jernbaneverksted på Sunland og la beslag på størstedelen av den gårdens innmark.

Industribyggingen på Grønland og jernbanens satsing førte til et stort boligbehov, spesielt etter århundreskiftet økte befolkningsmengen i Strømsgodset sterkt og førte til et stort boligbehov.

Allerede i 1747 hadde utparselleringen startet i Øvre Strøm, kalt Lassestrøm etter Lassenfamilien som drev gården i 3 generasjoner.

Gårdstunet lå på øversiden av bydelshuset i Lassebakken. Det store hovedbygningen brant ned i 1870, og kårstua i 1915.

I 1904 opphørte gårdsdriften på Lassestrøm, og innmarka ble oppdelt i parseller, ca 90 stykker, og det ble en systematisk oppbygging av villaveiene 1., 2., og 3.Strøm Terrasse, etter hvert kom også en 4.Strøm Terrasse .

Byggingen startet nederst, det ser man av byggestilene. I 1.Strøm er det hovedsakelig bygget i Dragestil, mens det i 3.Strøm er kommet til Historisk stil, som er stilarten til Ordenshuset,- OddFellowgården.

Parsell 17-128 ble bebygget som bolig i 1911 av Skipsreder Karl Bruusgaard, som også kjøpte nabo parsellen 17-142 , der han bygget garasje i 1916.

(Kilde for disse opplysningene er: boken «Drammen Kort og godt» av Jo Sellæg og Tor Adler Knudsen.)

En sener eier av 3.Strøm Terrasse nr 8, var Rørleggermester Christensen, som i 1984 solgte eiendommen til medlemmene i de fire Logene under Odd Fellow ordenen i Drammen, da lokalene i Engene 6 var blitt for små.

Huset ble ominnredet til Ordenshus med storkjøkken og selskapslokaler, garderobe og toaletter. Logesal ble bygget under bakken, og murene fundamentert for å kunne bære en etasje over bakken, om man trengte mer plass i fremtiden.

Et lite hus for ekstra inngang, møterom og teknisk rom ble også bygget i forlengelsen av Logesalen.

Denne ombyggingen beløp seg til det dobbelte av kjøpeummen, og i tillegg ble også naboeiendommen kjøpt til parkeringsplass.

Huset sto ferdig i 1985, og den 25.august ble Ordenshuset OddFellowGården innviet med pomp og prakt.

Tage Clausen var restauratør og Logesalen var landets største.

Huset eies, og brukes, i dag av de 4 Logene under Odd Fellow Ordenen i Drammen, som et A/S .

Logesalen og lokalene brukes også av leietagere som Leir Buskerud, Leir Hera, St.Olav og Valkyrien.

Selskapslokalene er populære til bryllup, konfirmasjon og andre festlige anledninger, med sin flotte beliggenhet, og brukes også til Minnesamvær.

Gården har for tiden, ingen restauratør